Skip to content

Od 1 lipca 2019 roku, cennik uległ zmianie, pełne informacje dostępne wkrótce.

Administracja Cmentarza "Kule" pobiera opłaty związane z zarządzaniem Cmentarzem. Wysokość ustalana jest tylko i wyłącznie na podstawie kosztów utrzymania cmentarza oraz inwestycji cmentarnych

Opłaty przeznaczane są na pokrycie kosztów funkcjonowania cmentarza takich jak: wywóz i składowanie śmieci, utrzymanie porządku na Cmentarzu, woda, energia elektryczna, ubezpieczenie Cmentarza oraz obsługa Cmentarza.


Prolongata ważności grobu ziemnego o 20 lat - 800 zł ( 40 zł rok )
Prolongata porządkowa grobów murowanych ( KTSC ) - 350 zł

W przypadku grobów podwójnych/potrójnych ( rodzinnych ) - opłatę mnoży się odpowiednio.

Zezwolenie na postawienie nagrobka - 150 zł
Pozwolenie wjazdowe dla firmy kamieniarskiej - 50 zł

 

Uwaga!
W przypadku ponownego użycia grobu przed upływem 20-tu lat od poprzedniej opłaty lub pochówku, pobiera się dopłatę do pełnych 20 lat w chwili pogrzebu.
( przykład: grób opłacony do 2029 roku - pobierana jest opłata za dziesięć lat do 2039 roku )